TBMM’de 1. Tur Müzakereleri Devam Etmekte Olan Anayasa Değişiklik Paketi İle İlgili...

TBMM’de 1. Tur Müzakereleri Devam Etmekte Olan Anayasa Değişiklik Paketi İle İlgili Bilgi Notu -2-

TBMM’DE 1.TUR MÜZAKERELERİ DEVAM ETMEKTE OLAN ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU -2-

23.04.2010

Dün TBMM’de yapılan müzakereler sonucu Anayasa Değişiklik Paketinin 9, 10, 11. maddeleri 330’un üzerinde oy alarak geçmiştir.

9. madde ile Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmaktadır. Batılı ülkelerde Ombudsmanlık Kurumu olarak bilinen Kamu Denetçiliği ile ilgili olarak daha önce çıkarılan bir kanun, Anayasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu düzenleme ile Kamu Denetçiliği Anayasal alt yapıya kavuşturulmaktadır.

İdarenin her türlü iş ve işleminden dolayı haksızlığa uğrayan, uygunsuz bir muamele ile karşılaşan vatandaşların şikayetlerini, mahkemelerin dışında, çok daha seri ve ilk elden çözüme ulaştırabilecekleri böyle bir mekanizmanın kurulması, şimdiye kadar gecikmiş bir hizmettir.

Bilgi edinilmesi, kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması ve vatandaşın idare karşısında elinin güçlenmesi ve kişi haklarının garanti altına alınması demokratikleşmenin olmazsa olmazıdır. Bu bağlamda, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Bu düzenleme ile AK Parti hükümeti, denetimden kaçma iddialarının aksine, kendi üzerinde yargının yanı başında yeni bir denetim mekanizması kurmaktadır. Bunu da demokrasilerdeki hesap verilebilirlik anlayışının bir gereği olarak yapmaktadır.

10. maddedeki düzenleme ile partisinin kapatılmasına eylem ve söylemleri ile yol açan milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine dair Anayasa’nın 84. maddesinin son fıkrası ortadan kaldırılmaktadır.

Mevcut uygulama ile milletvekilliği düşen bir milletvekili, bir sonraki seçimde bağımsız milletvekili olarak seçilip meclise dönebilmektedir. Böylelikle verilen ceza anlamsız hale gelmektedir.

Türkiye’deki mevcut uygulama, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 nolu protokolünün 3. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

AİHM’nin, bu uygulamalardan dolayı ülkemizin aleyhine verdiği kararlar vardır.

Ayrıca bir milletvekilinin suç işlemesi durumunda, dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması yolu her zaman açıktır.

Bu düzenleme ile hem seçme ve seçilme temel hakkının özünü yok eden ölçüsüz bir yaptırım niteliğinde olan bu uygulama yürürlükten kaldırılmakta hem de taraf olduğumuz uluslararası hukuk belgeleriyle çelişen bir durum düzeltilmektedir.

Paketin 11. maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı’nın seçimi ve görevde kalma sürelerini düzenlemektedir.

Daha önce milletvekilliği seçimi 5 yılda bir yapılırken, Referandumla kabul edilen Anayasa Değişikliği ile milletvekilliği seçimlerinin yapılması dört yılda bir olarak düzenlenmiştir. 11. madde, TBMM Başkanlık Divanı’nın seçimi ve görev süresini bu yeni duruma uyarlamaktadır.

TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin görüşmeleri sabote etmek, meclisi tıkamak, yapılan bu hayırlı işi engellemek için ne tür çabalar içinde olduğu milletimizin gözünden kaçmamaktadır.

AK Parti grubu, gerekirse günde 20 saat çalışarak 28 yıllık darbe Anayasasını, hiç olmazsa kısmen, değiştirmek konusunda kararlıdır. 2011 seçimlerinden sonra halkımızın iradesiyle teşkil edecek olan yeni Meclis’te, bütünüyle, demokratik ve sivil bir Anayasayı halkımıza armağan etmek bizim için büyük bir şeref olacaktır.

Muhalefetin tüm hırçınlık, taşkınlık, yer yer hakaret ve saldırılarına, üstlendiğimiz büyük görevin bilinci ve iktidar olmanın sorumluluğu ile sabır gösteriyoruz. Başkalarının yanlış yapması, bizi halkımız adına doğruları yapmaktan, aklın gereği olan doğrulardan vazgeçirmeyecektir.

Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile arz olunur.

Doç. Dr. Hüseyin Çelik
Genel Başkan Yardımcısı
Tanıtım ve Medya Başkanı