Hüseyin Çelik’ten basın açıklaması

Hüseyin Çelik’ten basın açıklaması

AK Parti Geenel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, bir medya organına verdiği demeçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik yazılı açıklamasında şunları söyledi:

Gazeteci Sayın Ömer Şahin’e verdiğim bir mülakat, bugünkü Radikal Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Ancak gazete şahsıma ait olan bazı görüşleri ve temennileri, sanki bir hükümet eylem planıymış gibi veya parti kurullarında görüşülen ve karara bağlanan bazı hususların açıklanmasıymış gibi yansıtmaktadır.
 
İleri demokratik standartların gereği olarak, sivil asker ilişkileri ve ordumuzun konumu bağlamında yaptığım açıklamalar içerisinde “Ege Ordusunun kaldırılması” gibi bir ifade yer almamaktadır. Gazetenin bu iddiası, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kaç ordu komutanlığından oluşacağı ve bu komutanlıkların nerede konuşlanacağı gözden geçirilmelidir” ifadesinden yola çıkılarak gazete tarafından yapılmış bir yorumdur.

Türkiye, 2023 vizyonunun gereği olarak, elbette ki medeni ve kalkınmış ülkelerde sivil ve asker ilişkileri, orduların konumu neyse bu standartlara kavuşmalıdır.

Sözü edilen 15 madde AK PARTi’nin kurumsal kimliği tarafından tartışılmış ve hükümete önerilmiş 15 madde olmadığı gibi; bu konular, hükümet tarafından karara bağlanmış bir eylem planı da değildir.

Bütün bu meseleler, Türkiye’nin demokratikleşmesi bağlamında hep konuşulan, üzerinde yazılıp çizilen konulardır. Ben de bir milletvekili olarak, bu konular üzerinde kafa yoran birisi olarak bunları tartışmaya açıyorum. Bu ve benzeri hususlar,  Türkiye’de artık tabu olmaktan çıkmıştır. Türkiye, artık bütün bu konuları medeni ölçüler içerisinde sükûnetle ve sağduyuyla tartışabilecek fikri olgunluğa sahiptir.

Kamuoyunun adı geçen gazetedeki haberi bu açıklamalarım doğrultusunda değerlendirmesini rica ederim.