“Torba Yasa İçinde Kamu Çalışanlarının Aleyhine Olabilecek Bir Madde Değil, Bir Kelime...

“Torba Yasa İçinde Kamu Çalışanlarının Aleyhine Olabilecek Bir Madde Değil, Bir Kelime Bile Söz Konu


Doç. Dr. Çelik: “Torba Yasa İçinde Kamu Çalışanlarının Aleyhine Olabilecek Bir Madde Değil, Bir Kelime Bile Söz Konusu Değildir”

AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin Çelik, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen torba yasaya ilişkin olarak, “Yasa görüşmeleri daha devam ederken, sanki bu yasanın bazı hükümleri çalışan işçilerimiz, kamu çalışanlarımız aleyhineymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bu torba yasa denen yasa içerisinde, işçilerimizin, memurlarımızın, tüm kamu çalışanlarımızın aleyhine olabilecek bir madde değil, bir kelime bile söz konusu değildir” dedi.

AK PARTi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında Torba Yasaya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, Torba Yasanın geçtiğimiz hafta TBMM’de görüşüldüğünü hatırlatarak, “Ama bu yasanın görüşmeleri daha devam ederken, sanki bu yasanın bazı hükümleri çalışan işçilerimiz, kamu çalışanlarımız aleyhineymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı ve bu yönde bazı eylemler gerçekleştirildi, bazı açıklamalar yapıldı, bildiriler yayınlandı. Buradan rahatlıkla şunu çok net bir dille ifade etmek istiyorum: Bu torba yasa denen yasa içerisinde, işçilerimizin, memurlarımızın, tüm kamu çalışanlarımızın aleyhine olabilecek bir madde değil, bir kelime bile söz konusu değildir. Bunu tepeden tırnağa incelemiş birisi, bir milletvekili olarak söylüyorum” dedi. Çelik şunları söyledi:

“Aksine, başarılı memurların ödüllendirilmesi, özellikle sözleşmeli personele bazı ilave haklar ve iyileştirmeler yapılması, kadınlarımızla ilgili, hamile hanımlarla ilgili, çocuklu annelerle ilgili, özürlü vatandaşlarımızla ilgili, biliyorsunuz silikozis dediğimiz bir hastalıktan dolayı muzdarip olan bir insan kitlesi var, bu kot taşlayarak maalesef ciğerleri dumura uğramış olan insanların feryadı Hükümetimiz tarafından duyulmuş, onlarla ilgili getirilen iyileştirmeler ve hükümler var. Özellikle meslek yüksekokulu öğrencileri, diğer tüm meslek eğitimi gören gençlerin stajyerlik imkanı bulması ve stajyerlik esnasında kendilerine ücretler ödenmesiyle ilgili iyileştirmeler var ve hükümler var. 30 günün altında çalışan vatandaşlarımız, işçilerimiz var. Ve diyelim ki 1 ayda 16 gün çalışan, evde çalışan, parça başı çalışan, uzaktan çalışma prensibiyle çalışan, çağrılınca işe giden bazı insanlarımız var. Bunların emekli olması için 60 yıl lazım. Halbuki biz getirdiğimiz düzenlemelerle onların diğer işçiler gibi zamanında ve aynı sürelerde emekli olmasını sağlıyoruz. Bu hükümler getirilmiştir.”

“Bazı ideolojik gruplar meseleyi farklı tarafa çekiyor”

“Bu kadar iyileştirme yapılırken, işsizlik sigortasının amaç dışında kullanıldığı iddia edilmiştir” diyen Çelik şöyle devam etti:

“İşsizlik sigortasının bir amacı; işsiz kalanlara belli ölçü ve esaslara göre bir ücret ödenmesidir. Ama işsizlik sigorta fonunun bulunmasının var olmasının bir başka sebebi de; mesleki eğitimi desteklemesidir. İşsizlik sigortasının bir başka amacı da; iş kalitesini artırmaktır, istihdamı artırmaktır, istihdam ortamını iyileştirmektir. İşsizlik sigortası denince sadece işsiz kalan işçilerin eline bir parça, bir miktar para vermek değildir. Dolayısıyla, istihdamı artırmaya yönelik, işsizliği azaltmaya yönelik, işgücünün niteliğini artırmaya yönelik bütün gayretler, faaliyetler bu kapsamda değerlendirilir ve bugüne kadar da bu kapsamda değerlendirilmiştir. Dünyadaki uygulamalar da budur. İşten ayrılan işsizlerle ilgili bazı iyileştirmeler getirmek dahil olmak üzere, bu torba yasada kesinlikle çalışanlarımızın, kamu işçilerinin, kamuda çalışan memurlarımızın aleyhinde bir hüküm olmamasına rağmen, bazı ideolojik gruplar maalesef meseleyi farklı taraflara çekmektedirler. Tabii ki işçilerimizin taleplerine, memurlarımızın taleplerine, sendikalarımızın makul, meşru, mantıklı taleplerine, isteklerine bizim kulak tıkamamız mümkün değildir. Varsa sitemleri sitemlerine muhatap olmak da hükümetleri olarak, yöneten irade olarak, siyasi irade olarak elbette bizim görevimizdir. Ama mesele çarpıtılmasın. Bu paket yasada teşvikler var, destekler var, kolaylaştırma var, kırtasiyeciliği azaltma var, öğrencilere getirilen kolaylıklar var, esnaf için getirilen iyileştirmeler var. Mesela bundan sonra TESK ve TESK mensupları Milli Prodüktivite Merkezine aylık ödemeyecek. Bunlar üzerindeki yükler kaldırılıyor ve benzeri iyileştirmeler var. Özellikle bu getirilen vergi ödemelerindeki kolaylıklarla ilgili, yapılandırmalarla ilgili bir yığın hüküm var. 260 küsur maddeden söz ediyoruz. Hepsini teker teker incelediğiniz zaman bir kez daha altını çiziyorum, çalışanlarımızla ilgili, kamu kesimi emekçileriyle ilgili en ufak bir aleyhte hüküm bulunmaz.”

07.02.2011