Yozlaşmadan dünyayla uzlaşma içinde olmalıyız

Yozlaşmadan dünyayla uzlaşma içinde olmalıyız

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından dört yılda bir düzenlenen  “Uluslararası Türk Kültürü Kongreleri”nin sekizincisinin açılışı, “2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti” ilan edilen Eskişehir'de gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışta yaptığı konuşmada, dünyada küresel bir ekonominin bulunduğuna değindi. Çelik, şöyle konuştu:

“New York Borsası'nda birisi öksürdüğünde Borsa İstanbul'da gribe yakalanıyoruz. Japonya'da Yen'in değeri düştü yükseldi, ham petrolün değeri yükseldi indi, 'bunlara bizi ilgilendirmez' asla diyemiyoruz. Kültürel etkileşimin de artık küresel bir tarafı vardı. Bu bir tarafa itilemez, görmezden gelinemez. Bu, bugüne mahsus bir şey değildir. Asırlar öncesinde de vardır. Bugün, kitle iletişim araçları sayesinde çok daha büyük bir hızla ivme kazanmıştır. Sosyal medyayı, sanal medyayı yok sayamazsınız, görmezden gelemezsiniz. Küresel değerler, bugün hayatımıza yön veriyor.”

“Farklılıklar hayata anlam katar”

Çelik, Allah'ın insanları yaratırken, bireysel olarak, kitlesel olarak farklı yarattığını, insanlığın kabile kabile, taife taife, kavim kavim yaratılışının bir hikmetinin bulunduğunu bildirdi.

İnsanların bireysel ve kitlesel farklılıklarının bulunduğunu anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

“Bireysel farklılıklarımız birbirimizin gırtlağını sıkmak için bir sebep olmadığı gibi, kitlesel farklılıklarımız da kavga etmek için bir sebep teşkil edemez. Farklılıklar hayata anlam katar, hayatı zenginleştirir. Kültür, insanın hayat ve tabiat karşısında aldığı tavırdır. Bugünkü hayatı ve tabiatı iyi tanımamız gerekiyor ki, kültürel gidişatımızın nereye doğru olduğunu tespit edelim. Bugün, 'internet' diye bir gerçekliğimiz var. 'Sosyal medya, sanal medya' diye bir gerçeklik vardır. Oraya kızma, kahretme yerine orada insanları doğruya ve güzele kanalize etmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Twitter hesabım var. Günde binlercesi oradan bana küfrediyor. Bu, benim twitter'dan vazgeçeceğim anlamına gelmez. Benim de 400 bine yakın takipçim var. O insanlara mesajlarımı ulaştırmaya çalışıyorum. Bize ait değerleri insanlığa ve dünyaya nasıl bir dille ulaştırabiliriz? Bunu bulmalıyız.”

Çelik, dış dünyaya açılmanın önemli bir konu olduğunu anlatarak, “Antenlerimizi bütün dünyayı kapsayacak şekilde dünyaya çevirmeliyiz. Yozlaşmadan dünyayla uzlaşma içinde olmalıyız. Büyük olduğunuz, dünyada bir iddianın olduğunuzda etkileşim içine girmek zorundasınız. Elbette milli bakış açısı ve milli hassasiyet olması kaçınılmazdır. Ancak etnik saplantı içinde olup, ırkçı davranmak felakettir. Teknolojiyle değişen yeni şartlara ayak uydurmazsak, çağın gerisinde kalırız” diye konuştu.

Yaklaşık 110 katılımcının bulunduğu etkinlik, 27 Ekim'de sona erecek.