KITAPLARI

Türkler Karakterleri , Terbiyeleri ve Müesseleri

"Şark Meselesi" İslâmiyetin nazil olmasıyla beraber Hıristiyanlık aleminin gündemine gelmiştir. Türkler, İslâmiyetin bayraktarlığını üstlendiği günden beri "Şark Meselesi" nin muhutabı olmuşlardır. Haçlı seferleri Doğu'dan...
Türk Dostu İngiliz Türkolog Charles WELLS

Tarih boyunca, Batılılar doğuyu ya haçlı zihniyeti ile veya büyük çapta bu zihniyetin tesirinde kalarak değerlendirmişlerdir. İslam dünyasında seyahat eden Batılıların çoğu ya ticarî...
Temizlik Doğudan Gelir

Neredeyse ikibuçuk asırdık ki,toplumumuz Batı'nın maddî üstünlüğü karşısında zaafiyet komleksi içerisine girmiştir. Hal böyle olunca her meselede mukayese unsurumuz Batı olagelmiştir. XIX.asır Osmanlı aydınları "asrileşmek"ten...

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan 21. dönem milletvekili genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nin milletvekili olarak Meclis’e giren Hüseyin Çelik, 2001 yılında DYP’den istifa ederek...
Ali Suavî ve Dönemi

Ali Suavi ve Dönemi Tanzimattan sonra Türk devlet adamları, aydınları ve edebiyatçıları ya siyasî aksiyon yahut da medeniyetçilik yoluyla Türkiye'nin kurtulacağına inanmışlardır. Birinciler bunu...
Türkiye'de Değişim Demokrasi ve Aydınlar

Bizim aydınımız iki buçuk asırdır kurtuluşu, kurtuluş reçetelerini, kendi kültürü, tarihi ve dinamikleri içerisinde arayacağına; Batıdan da gerektiği kadarıyla yararlanacağına; hep Batı’da aramıştır. Ahmet Hamdi...
Van'da Ermeni Mezalimi

Ermeni Meselesi, 19.asrın 2.yarısından itibaren önceleri "Şark Meselesi" daha sonra da doğrudan Ermeni meselesi olarak gündemimize girmiş veya getirilmiştir. Ermeniler Osmanlı Devleti'nin "Tebaa-ı Sadıka"sı,...
Ali Suavî

Ali Suavî, Batılılaşma dönemi Türk fikir ve kültür tarihinde önemi bir yere sahip olan yazarlardandır. Tarihimizde, Ali Suavî kadar, ölümünden sonra kendisi ile ilgili...
Şinasi

Merhum Ziyad Ebüzziya'nın , 1972 yılında müsveddelerini tamamladığı Şinasi isimli çalışma, Hürriyet Yayınları arasında yayımlanmak üzere dizilmeye başlanmış. Ancak merhum, dizgisi yapılan bazı formlarda...
Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında Sosyal Tenkit

Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet dönemi Türk romancıları arasında, eserleri en çok basılan ve okunan yazarlarımızdan biri olduğu halde, hâlâ onun bütün cepheleriyle incelendiğini söylemek...
Genç Kalemler Mecmuası Üzerinde Bir Araştırma

II.Meşrutiyet sonrası Türk Fikir ve Edebiyat hayatında mühim bir rol oynamış olan "Genç Kalemler" mecmuası bugüne kadar bir bütün olarak ele alınmış ve incelenmiş...
Osmanlı Yanlısı İngiliz Dış İşler Komiteleri

Osmanlı Yanlısı İngiliz Dış İşler Komiteleri Bu eserin adı, başlangıçta, Osmanlı Sultanlarına ve devlet adamlarına sürekli "Remain to be yourself" çağrısında bulunan Foreign Affairs...

GAZİANTEP

SOSYAL MEDYA

302Subscribers+1
1,014,823FollowersFollow

SON GÖRÜNTÜLENLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik 1960'lı yıllardan itibaren insanların köyünden,...